הסכם פשרה | 42389-01-16 | דנפוס

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –42389-01-16
הצדדים – זילברברג ואח' נ' Danfoss A/S
תאריך פרסום – 31.10.2022

תקציר – ב-25.8.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין זילברברג ואח' לבין Danfoss A/S

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון