הסכם פשרה | 42029-06-18 | דיזנהאוז

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 42029-06-18
הצדדים – מר איציק ארביב נ' דיזנהאוז – בי.טי.סי בע"מ
תקציר – בתאריך ה- 26.07.23 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה לאישור הסדר פשרה בין מר איציק ארביב לבין דיזנהאוז – בי.טי.סי בע"מ

תאריך הגשה- 06.09.2023

ב"כ המבקש – עו"ד אלי אליאס, עו"ד יוסף-חי אביעזיז
ב"כ המשיבה – עו"ד אוהד רוזן, עו"ד נתן שוורצמן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום