הסכם פשרה | 41876-12-18 | אגיאן

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 41876-12-18
הצדדים – המבקשים נ' אגיאן

תקציר – בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר הסכם פשרה שנחתם בין המבקשים לבין אגיאן

תאריך הגשה- 16.08.2023

ב"כ התובעים המייצגים – רונן עדיני ושות', עורכי דין
ב"כ אגיאן – עו"ד בועז שולמן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ