הסכם פשרה | 41622-12-21 | גולן טלקום

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 41622-12-21
הצדדים – אוריאל רז המאושר נ' גולן טלקום בע"מ

תאריך הגשה- 7.5.2023

תקציר –  ביום 20.12.2021 בית המשפט אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין המבקשים לבין גולן טלקום בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד עמנואל ועידו סולומונוב
ב"כ המשיבה – עו"ד תמיר כהנוב

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון