הסכם פשרה | 41218-04-18 | פלאפון

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 41218-04-18
הצדדים – חיימג'אן ואח' נ' פלאפוון תקשורת בע"מ
תאריך פרסום – 16.8.2022

תקציר – ב21.7.22 בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין חיימג'אן ואח' לבין פלאפוון תקשורת בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד יונתן רפפורט
ב"כ המשיבות – עו"ד רותי ויסנביק-שאולי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון כלכליסט

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון