הסכם פשרה | 41157-01-15 | פלאפון

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 41157-01-15
הצדדים – המבקשים נ' פלאפון תקשורת בע"מ
תאריך פרסום – 30.10.2022

תקציר – ב-19.9.2022 בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין המבקשים לבין פלאפון תקשורת בע"מ

ב"כ התובעים – עו"ד אלרן שפירא-בר אור
ב"כ פלאפון – ברקמן ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ישראל היום.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון