הסכם פשרה | 40970-03-20 | מגוריט ישראל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 40970-03-20
הצדדים – דה לנגה נ' מגוריט ישראל בע"מ
תאריך פרסום – 19.12.2022

תקציר – לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה בין אורן דה לנגה לבין חברת מגוריט ישראל בע"מ.

ב"כ המבקש – עו"ד יעקב סבו ועו"ד אוהד רוזן
ב"כ המשיבה – עו"ד חניטל בלינסון נבון, עו"ד נדב ויסמן, עו"ד מאיה צברי

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון