הסכם פשרה | 40946-10-19 | סאני תקשורת

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 40946-10-19
הצדדים – ברבור נ' סאני תקשורת סלולארית בע"מ

תאריך הגשה- 22.6.2023

תקציר – ביום- 22.5.2023 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין ברבור לבין סאני תקשורת סלולארית בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד יאמן מסאלחה
ב"כ המשיבה – עו"ד עמית הירש

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון