הסכם פשרה | 40923-03-20 | מייהריטאג'

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 40923-03-20
הצדדים –פרנג'י נ' מייהריטאג' בע"מ

תאריך הגשה- 16.3.2023

תקציר – ביום 9.3.2023 אישר בית הדין המחוזי בתל אביב-יפו ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין פרנג'י לבין מייהריטאג' בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון