הסכם פשרה | 40724-11-19 | אלבר

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 40724-11-19
הצדדים – מר עובדיה הדר נ' אלבר קרדיט בע"מ

תקציר – בתאריך 29.6.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב הסכם פשרה שנחתם בין מר עובדיה הדר לבין אלבר קרדיט בע"מ

תאריך הגשה- 10.08.2023

ב"כ המבקש – עו"ד בן ציון רזניק
ב"כ אלבר – עו"ד עופר שפירא

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון מעריב הבוקר