הסכם פשרה | 40696-03-20 | מטרופולין

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 40696-03-20
הצדדים – אופיר הדרי נ' מטרופולין – תחבורה ציבורית בע"מ
תאריך פרסום – 15.8.2022

תקציר – ב18.7.22 נתן בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פסק דין במסגרתו אושרה בקשת הצדדים לאישור הסכם פשרה בין אופיר הדרי לבין מטרופולין – תחבורה ציבורית בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד שגיא אלון, עו"ד צחי אורי
ב"כ המשיבה – יעקב סולומון, ליפשיץ ושות', מיתר ושות'

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון