הסכם פשרה | 40660-01-21 | אס. בי. אן

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 40660-01-21
הצדדים – אייל זלבסקי נ' אס. בי. אן הלבשה בע"מ
תאריך פרסום – 2.1.2023

תקציר – ב-22.12.22 בית המשפט המחוזי בלוד נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין אייל זלבסקי לבין אס. בי. אן הלבשה בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון