הסכם פשרה | 40308-01-22 | קלית יבגי

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 40308-01-22
הצדדים – אברהם רחימי נ' קלית יבגי
תאריך פרסום – 21.8.2022

תקציר – ב11.8.22 בית המשפט המחוזי בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין אברהם רחימי לבין קלית יבגי

ב"כ המבקש – עו"ד יוסף בן-דוד, עו"ד עדיאל דהן
ב"כ המשיבות – עו"ד אסף שובינסקי, עו"ד חן שומרת

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון