הסכם פשרה | 40264-09-19 | מרכז משען

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 40264-09-19
הצדדים – מר יעקב פיביק נ' מרכז משען בע"מ
תקציר – בתאריך ה- 16.08.23 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה לאישור הסדר פשרה בין מר יעקב פיביק לבין מרכז משען בע"מ

תאריך הגשה- 07.09.2023

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום