הסכם פשרה | 40105-07-18 | ניו לינאו סינמה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 40105-07-18
הצדדים – פרידמן נ' ניו לינאו סינמה בע"מ
תאריך פרסום – 18.9.2022

תקציר – ב-8.8.2022 בית המשפט המחוזי בירושלים נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין פרידמן לבין ניו לינאו סינמה בע"מ

ב"כ המבקשת – קסוטו ושות' עורכי דין, פרידמן ושות' עורכי דין
ב"כ המשיבה – גולדפרב זליגמן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון