הסכם פשרה | 40088-03-21 | הראל חברה לביטוח בע"מ

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 33625-05-22
הצדדים – במברגר ואח' נ' סלקום תקשורת קווית
תאריך פרסום – 10.1.2023

תקציר – בתאריך 3.1.2023 אישר בית המשפט בקשה לאישור הסכם פשרה בין יהודית טלמור לבין הראל חברה לביטוח בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד גליה גרינברג
ב"כ המשיבה – עו"ד דרור סברנסקי, עו"ד אריאל בן שימול

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון

הסכם פשרה | 40088-03-21 | הראל חברה לביטוח בע"מ