הסכם פשרה | 39914-09-21 | פנגו

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 39914-09-21
הצדדים – עו"ד רועי בכר נ' פנגו פיי אנד גו בע"מ
תאריך פרסום – 20.7.2022

תקציר – ב-29.6.2022 אישר בית משפט השלום בת"א ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין עו"ד רועי בכר לבין פנגו פיי אנד גו בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד אברהם יהודה
ב"כ המשיבה – עו"ד יניב מטלס וירון גרשון

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון