הסכם פשרה | 39234-09-12 | סמאטס

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 39234-09-12
הצדדים – בתיה כהן נ' סמאטס קלאב אחזקות בע"מ ואח'

תקציר – בתאריך 29.6.2023 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הסכם פשרה שנחתם בין בתיה כהן לבין סמאטס קלאב אחזקות בע"מ ואח'

תאריך הגשה- 07.08.2023

ב"כ התובעת הייצוגית – עו"ד אורי קידר
ב"כ הנתבעות – עו"ד שמואל הקר, עו"ד שי ארז

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב