הסכם פשרה | 39223-02-19 | חברת החשמל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 39223-02-19
הצדדים – ויסבורד נ' חברת החשמל לישראל בע"מ

תאריך הגשה- 25.6.2023

תקציר – ביום- 31.5.2023 בית המשפט אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין ויסבורד לבין חברת החשמל לישראל בע"מ

ב"כ התובעים המייצגים – עו"ד אלרן שפירא בר אור, עו"ד רוני אבישר שדה
ב"כ הנתבעת – גולדפרב גרוס זליגמן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון