הסכם פשרה | 39067-12-20 | עיריית יבנה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –39067-12-20
הצדדים – מר עידו קרת נ' עיריית יבנה
תאריך פרסום – 27.10.2022

תקציר – ב-6.10.2022 בית המשפט המחוזי בלוד נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין המבקשים לבין מר עידו קרת נ' עיריית יבנה

ב"כ המבקש – עו"ד חי אביעזיז
ב"כ עיריית יבנה – עו"ד נתנאל עותמי

המודעה פורסמה בעיתון גלובס.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון