הסכם פשרה | 39067-12-20 | עיריית יבנה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 39067-12-20
הצדדים – קרת נ' עיריית יבנה

תקציר – ביום 13.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי בלוד הסכם פשרה שנחתם בין קרת לבין עיריית יבנה

תאריך הגשה- 16.07.2023

ב"כ המבקש – עו"ד יוסף חי-אביעזיז
ב"כ עיריית יבנה – עו"ד נתנאל עותמי

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון מעריב