הסכם פשרה | 39065-08-17 | הועדה המקומית לתכנון ולבניה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 39065-08-17
הצדדים – קסיס ג' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה "מעלה נפתלי", עודה ג' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה "גבעת אלונים".
תאריך פרסום – 13.11.2022

תקציר – ב-13.9.2022 בית המשפט המחוזי בחיפה נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין קסיס והועדה המקומית לתכנון ולבנייה "מעלה נפתלי" ובין עודה והועדה המקומית לתכנון ולבנייה "גבעת אלונים".

ב"כ הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי – עו"ד נאסר קייס
ב"כ הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעת אלונים – עו"ד מאזן עוקל
ב"כ המבקשים – עו"ד אמיל נחאס

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובמקומון זמן צפון.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון