הסכם פשרה | 38803-12-17 | סלקום

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 38803-12-17
הצדדים – הגב' ליאורה יפת נ' סלקום ישראל בע"מ

תאריך הגשה- 1.5.2023

תקציר –  ביום 23.4.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין הגב' ליאורה יפת לבין סלקום ישראל בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד אבי רוקח
ב"כ סלקום – ארנון תדמור לוי

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון