הסכם פשרה | 38586-11-20 | מזרחי טפחות

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 38586-11-20
הצדדים – לודמיר ואח' נ' מזרחי טפחות בע"מ ואח'

תאריך הגשה- 19.4.2023

תקציר – ביום 9.3.2023 אישר בית המשפט המחוזי בירושלים ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין לודמיר ואח' לבין מזרחי טפחות בע"מ ואח'

ב"כ המבקשים – עו"ד צבי מנדלסון, עו"ד שמואל כהן
ב"כ מזרחי טפחות – עו"ד אורן פכטהולד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון