הסכם פשרה | 38431-01-14 | מכבי שירותי בריאות

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 38431-01-14
הצדדים – גב' שקד שחם וגב' רות שמואל נ' מכבי שירותי בריאות

תקציר – ב- 2.7.2023 אישר בית המשפט האזורי לעבודה בחיפה הסכם פשרה שנחתם בין גב' שקד שחם וגב' רות שמואל לבין מכבי שירותי בריאות

תאריך הגשה- 31.07.2023

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ