הסכם פשרה | 38403-06-16 | מיתב

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 38403-06-16
הצדדים – עו"ד אליהו ריכטר נ' מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

תקציר – בתאריך- 7.8.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר הסכם פשרה שנחתם בין עו"ד אליהו ריכטר לבין מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

תאריך הגשה- 10.08.2023

ב"כ המבקש – עו"ד מירה רשף, עו"ד יואב גותי
ב"כ המשיבים – עו"ד איתם לוי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ידיעות פתח תקווה