הסכם פשרה | 38292-01-15 | קלינטון סחר בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –38292-01-15
הצדדים – יניב רחמים ואח' נגד קלינטון סחר בע"מ
תאריך פרסום – 21.7.2022

תקציר – הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה לאישור הסכם פשרה יניב רחמים ואח' נגד קלינטון סחר בע"מ

ב"כ המבקשת – רם גורודיסקי – עו"ד, יקי אלגרנטי עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום, בעיתון אל סינארה ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון