הסכם פשרה | 38231-04-20 | איי נט

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 38231-04-20
הצדדים – אחמד מסרי ואח' נ' איי נט (חרפה) ואח' בע"מ

תקציר – אישר בית המשפט המחוזי בחיפה הסכם פשרה שנחתם בין אחמד מסרי ואח' לבין איי נט (חרפה) ואח' בע"מ

תאריך הגשה- 20.07.2023

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב