הסכם פשרה | 38191-01-15| סלמור סחר חשמל בינלאומי בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –38191-01-15
הצדדים – סווטלנה דיין, מרדכי בן עמי ואח' נגד סלמור סחר חשמל בינלאומי ש.ש (1992) בע"מ
תאריך פרסום – 21.7.2022

תקציר – הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה לאישור הסכם פשרה בין סווטלנה דיין, מרדכי בן עמי ואח' נגד סלמור סחר חשמל בינלאומי ש.ש (1992) בע"מ

ב"כ המבקשת – רם גורודיסקי – עו"ד, יקי אלגרנטי עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום, בעיתון אל סינארה ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון

סווטלנה דיין, מרדכי בן עמי ואח' נגד סלמור סחר חשמל בינלאומי