הסכם פשרה | 38191-01-15| דיפלומט מפיצים בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –38191-01-15
הצדדים – סווטלנה דיין ואח' נגד דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ, מ.מ.ס מולטי מרקטינג סרביסס בע"מ
תאריך פרסום – 21.7.2022

תקציר – הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה לאישור הסכם פשרה בין סווטלנה דיין ואח' נגד דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ, מ.מ.ס מולטי מרקטינג סרביסס בע"מ

ב"כ המבקשת – רם גורודיסקי – עו"ד, יקי אלגרנטי עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום, בעיתון אל סינארה ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון

סווטלנה דיין ואח' נגד דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ