הסכם פשרה | 37976-12-17 | פלאפון

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 37976-12-17
הצדדים – קבוצת מנויי פלאפון נ' חברת פלאפון
תאריך פרסום – 4.1.2023

תקציר – בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין קבוצת מנויי פלאפון לבין חברת פלאפון.

ב"כ המבקשת – עו"ד אוהד רזון
ב"כ המשיבה – עו"ד נחום קובובסקי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון

הסכם פשרה | 37976-12-17 | פלאפון