הסכם פשרה | 37816-09-19 | בנק הפועלים

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 37816-09-19
הצדדים – רון סמוחה נ' בנק הפועלים בע"מ

תקציר – ביום 5.12.2022 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הסכם פשרה שנחתם בין רון סמוחה לבין בנק הפועלים בע"מ

תאריך הגשה- 17.07.2023

ב"כ התובע המייצג – רונן עדיני ושות' משרד עו"ד
ב"כ הנתבע – אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב