הסכם פשרה | 37303-08-19 | אגד

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 37303-08-19
הצדדים – התובעים הייצוגיים נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ
תאריך פרסום – 28.11.2022

תקציר – ב-14.11.22 בית המשפט המחוזי בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין התובעים הייצוגיים לבין אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ

ב"כ התובע – עו"ד טל רכניץ, עו"ד יוחי גבע
ב"כ הנתבעת – עו"ד גד טיכו

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון