הסכם פשרה | 36173-12-21 | אשמורת

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 36173-12-21
הצדדים – רבקה דוד נ' אשמורת שירותי רווחה ותרבות בע"מ
תאריך פרסום – 4.9.2022

תקציר – 22.8.2022 בית המשפט השלום בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין רבקה דוד לבין אשמורת שירותי רווחה ותרבות בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד יהונתן בשארי, עו"ד עדיאל דהן
ב"כ המשיבה – עו"ד דן חי, עו"ד יארא חידר

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון