הסכם פשרה | 36173-12-21 | אשמורת

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 36173-12-21
הצדדים – רבקה דוד נ' אשמורת שירותי רווחה ותרבות בע"מ
תאריך פרסום – 5.12.2022

תקציר – ב-16.11.22 בית המשפט השלום בתל אביב-יפו נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין רבקה דוד לבין אשמורת שירותי רווחה ותרבות בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון