הסכם פשרה | 35939-01-19 | שופרסל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 35939-01-19
הצדדים – גב' חנה חזות נ' ג'נרל מילס ישראל בע"מ, שופרסל בע"מ ומגה קמעונאות בע"מ

תאריך הגשה- 30.3.2023

תקציר – ביום 14.1.2019 אישר בית הדין המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין גב' חנה חזות לבין ג'נרל מילס ישראל בע"מ, שופרסל בע"מ ומגה קמעונאות בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד טלי לופו, עו"ד שרון ענבר פדלון
ב"כ המשיבה 1 – נשיץ ברנדס אמיר ושות'
ב"כ המשיבה 2 – דושניק לוין ארבן ושות'
ב"כ המשיבה 3 – פורת מחלב בר-און עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון