הסכם פשרה | 3586-12-21 | מחלבות גד

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –3586-12-21
הצדדים – מר קריסה סלומון נ' מחלבות גד (שיווק 1992) בע"מ
תאריך פרסום – 27.10.2022

תקציר – ב-21.10.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין מר קריסה סלומון נ' מחלבות גד (שיווק 1992) בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד משה אביטבול

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון