הסכם פשרה | 35454-08-20 | קניון הזהב

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 35454-08-20
הצדדים – ששון עוזר נ' ניהול קניון הזהב (1991) בע"מ
תאריך פרסום – 3.10.2022

תקציר – ב-28.9.2022 בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין ששון עוזר לבין ניהול קניון הזהב (1991) בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד טל לביא
ב"כ המשיבה – עו"ד מרים פישמן

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון