הסכם פשרה | 35177-04-21 | נביעות

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 35177-04-21
הצדדים – ליאור בין והגב' שרון מרים בכרך נ' נביעות טבע הגליל בע"מ
תאריך פרסום – 4.8.2022

תקציר – ב-21.6.2022 החליט בית המשפט המחוזי בתל אביב על אישור תובענה המתקיימת בין ליאור בין והגב' שרון מרים בכרך לבין נביעות טבע הגליל בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון