הסכם פשרה | 35027-06-21 | קינג סטור

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 35027-06-21
הצדדים – רחל ארדלי בן סימון נ' אלמשהדאוי קינג סטור בע"מ

תאריך הגשה- 27.4.2023

תקציר –  ביום – 13.4.2023 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין רחל ארדלי בן סימון לבין אלמשהדאוי קינג סטור בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד יונתן הראל
ב"כ המשיבה – עו"ד דפנה צרפתי, עו"ד אורי בלש

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון