הסכם פשרה | 3488-07-21 | סונובה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 3488-07-21
הצדדים – אושרת מסודי אמויאל כץ נ' Advenced bionics

תקציר – ביום 23.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב הסכם פשרה שנחתם בין אושרת מסודי אמויאל כץ לבין Advenced bionics

תאריך הגשה- 26.07.2023

ב"כ המבקשת – עו"ד רותי שטרית
ב"כ המשיבה – גולדפרב גרוס זליגמן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב