הסכם פשרה | 34811-03-18 | פוקס ויזל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 34811-03-18
הצדדים – גוטליב-בוכשטב נ' פוקס ויזל בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ביום 11.5.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין גוטליב-בוכשטב לבין פוקס ויזל בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד אלי לוטן, עו"ד דליה לוטן, עו"ד רם גורודיסקי
ב"כ המשיבה – אגמון עם טולצ'ינסקי עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון