הסכם פשרה | 34369-03-20| בנק דיסקונט לישראל בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 34369-03-20
הצדדים – לפינר נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ

תאריך הגשה- 24.05.2023

תקציר – ביום- 14.05.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז לוד בקשה לאישור הסכם פשרה שנחתם בין לפינר נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד אמיר ישראלי
ב"כ המשיבה – עו"ד גיתית רמות- אדלר, עו"ד בעז פייל

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון כלכליסט.

הסכם פשרה | 34369-03-20| בנק דיסקונט לישראל בע"מ