הסכם פשרה | 34220-12-20 | מדינת ישראל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 34220-12-20
הצדדים – דר-אל נ' מדינת ישראל

תאריך הגשה- 19.4.2023

תקציר – ביום 28.3.20232 אישר בית המשפט המחוזי מרכז ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין דר-אל לבין מדינת ישראל

ב"כ המבקשים – אבי פלסר עורכי דין
ב"כ המשיבה – פרקליטות מחוז מרכז

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון