הסכם פשרה | 33843-07-23 | חברת ביטוח

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 33843-07-23
הצדדים – המבקשים נ' המשיבה

תקציר – בתאריך 16.7.2023 אישר בית המשפט הסכם פשרה שנחתם בין המשיבים לבין המבקשת

תאריך הגשה- 31.07.2023

ב"כ המבקש – עו"ד טל לביא, עו"ד יוחי גבע
ב"כ המשיבה – עו"ד ברק טל, עו"ד גלית פרנקו

המודעה פורסמה בעיתון אל סינארהעיתון הארץ ובעיתון מעריב