הסכם פשרה | 33625-05-22 | החברה המרכזית לייצור משקאות קלים

הודעה בדבר הגשת אישור תביעה ייצוגית

ת"צ – 33625-05-22
הצדדים – שי קרוננברג נ' החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
תאריך פרסום – 9.1.2023

תקציר – אישר בית המשפט בקשה לאישור תביעה ייצוגית בין שי קרוננברג לבין החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד אוהד שמילוביץ
ב"כ המשיבה – עו"ד גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון