הסכם פשרה | 33625-05-22 | החברה המרכזית לייצור משקאות

הודעה בדבר הגשת אישור תביעה ייצוגית

ת"צ – 33625-05-22
הצדדים – במברגר ואח' נ' סלקום תקשורת קווית
תאריך פרסום – 10.1.2023

תקציר – בית המשפט אישר בקשה לאישור תביעה ייצוגית בין שי קרוננברג לבין החברה המרכזית לייצור משקאות

ב"כ המבקש – עו"ד אוהד שמילוביץ
ב"כ המשיבה – עו"ד מוטי ערד, עו"ד גולדפרב זיגלמן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון

הסכם פשרה | 33625-05-22 | החברה המרכזית לייצור משקאות