הסכם פשרה | 33390-04-14 | איילון ביטוח

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 33390-04-14
הצדדים – אביב נוסרתי נ' איילון חברה לביטוח בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ביום 23.4.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין אביב נוסרתי לבין איילון חברה לביטוח בע"מ

ב"כ המייצגים – עו"ד אביחי נ. ורדי ועו"ד שלמה בן חיים

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון