הסכם פשרה | 3312-08-19 | הנהלת בתי המשפט

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 3312-08-19
הצדדים – עו"ד איליה רוטנמר נ' מדינת ישראל – הנהלת בתי המשפט
תאריך פרסום – 13.7.2022

תקציר – ב-20.6.2022 אישר בית המשפט המחוזי בירושלים הסדר פשרה בתובענה שבנדון.

ב"כ התובעת המייצגת – ביטון, בר-אשר משרד עורכי דין
ב"כ המשיבה – פרקליטות מחוז ירושלים

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון