הסכם פשרה | 33104-06-20 | מ.ד. באר שבע

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 33104-06-20
הצדדים – גב ' אלה בוגומולני נ' מ.ד. באר שבע
תאריך פרסום – 6.12.2022

תקציר – ב-14.6.20 בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין גב' אלה בוגומולני לבין מ.ד. באר שבע

ב"כ חברי הקבוצה – עו"ד נריה הרואה

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון בשבע

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון